VIRTUÁLNÍ GALERIE AUTORSKÉ TVORBY RUDY STANČÍKA

FOTOGRAFIE • FOTOMONTÁŽE • OBRÁZKY • MUZIKA • TEXTY • KNIHY • VÝSTAVY • DTP
Vítejte v mé virtuální autorské galerii.
Na následujících stránkách si můžete prohlédnout podstatnou část mé vlastní tvorby, a to hned v několika oblastech. Především výběr mých fotografií, fotomontáží a fotoobrazů, rozdělených do několika fotografických cyklů. Několik myšlenek a názorů na fotografickou tvorbu naleznete v oddíle fotografie z minulého století/o fototografii. Přehled o výstavách, kterých jsem se dosud zúčastnil, případně
o připravovaných výstavách, uvádím v oddíle autor/výstavy.

Do oddílu obrázky HS jsem zařadil práce mé ženy Heleny. Ta je zastoupena také v oddíle RS books, kde naleznete ukázky z její
i mojí literární tvorby ve formátu PDF, a také odkazy na několik našich obrazových publikací.
V oddíle RS music chci představit svoji hudební tvorbu. Ukázky z jednotlivých CD si můžete stáhnout, nebo přímo poslechnout, pokud máte vhodný přehrávač souborů MP3.
V oddíle RS music/texty RS najdete veškeré písňové texty
k jednotlivým hudebním CD. Závěrem nabízím také ukázky počítačové grafiky v oddíle studio RS - DTP.

Budete-li chtít více informací, případně sdělit svůj názor
na prezentovaná díla, nebo na celou galerii RS, prosím použijte e-mailovou adresu - viz autor/kontakt. Případné použití ke komerčním účelům je možné pouze se souhlasem autora.

Ruda Stančík

Počet návštěvníků:


Poslední aktualizace:    leden 2018             Zvětšit na celou obrazovku a zpět:    F11